Български | English |
Меню

За нас

 
 

Ние предлагаме

  • Проектиране, изпълнение и довършеване на сгради до ключ по архитектурен проект, съобразен с вашите идеи.
  • Помагаме и изпълняваме вашите стандартни и нестандартни решения.
  • Работим с високо квалифицирани кадри.
  • Регистрирани сме в българската строителна камара-гаранция за спазване на законодателството в областта на строителството.

Ние сме

  • Ние сме коректни, амбициозни и перспективни
  • Нашата цел е реализиране на вашите идеи бързо и ефективно.
  • Потенциала на нашия квалифициран персонал е на ваше разположение и работи за вас.
  • Не допускаме компромиси с качеството на продуктите и изпълнението.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


БЕНЕФИЦИЕНТ:  ВИП ПРОПЪРТИ ООД, еик: 160059004,
адрес ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ул. МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ, номер 10, Пловдив 4000
 
във връзка с Проект:  «Ново работно място 2015»  съгласно
Договор № BG05M9OP001-1.003-0508-C01, BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място”
 
За подробности вижте прикачения файл 
ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 343 Kb (doc) свали

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ