Български | English |
Меню

сгради

РЕСТОРАНТ "РИВА-РОХА"-ПЛОВДИВ

При реконсрукцията на помещенията пространството бе изцяло преаранжирано. Бяха променени местата на хигиенните и работните помещения  с цел максимално използуване на наличното пространство. 

Крайният резултат е по-голяма зала  и  повишена функционалност. Поставената плъзгаща дограма позволява гъвкавост при използуването на градината през междинните сезони. Интересно е решението за оформянето на прилежащите територии с луксозни цветни тротоарни плочи и бордюри които създават усещането за настроение и уют в ситурираната там лятна градина.
Преди започване на работата
Завършеният обект