Български | English |
Меню

За нас

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


БЕНЕФИЦИЕНТ:  ВИП ПРОПЪРТИ ООД, еик: 160059004,
адрес ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ул. МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ, номер 10, Пловдив 4000
 
във връзка с Проект:  «Ново работно място 2015»  съгласно
Договор № BG05M9OP001-1.003-0508-C01, BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място”
 
За подробности вижте прикачения файл 
ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 343 Kb (doc) свали